Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2010

- Sprawozdanie z działalności Zarządu
Bilans
Rachunek Zysków i Strat
- Informacja DodatkowaArchiwum

Polski WordPress

______